Voorpagina /  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Samenwerking Provincie Flevoland

De Provincie Flevoland is voornemens om hun kantoorruimte in Dronten uit te breiden. Hiertoe zal Adviesburo Smeets b.v. de uitvoeringsbegeleiding voor zijn rekening nemen. Daarnaast is ons bureau om advies gevraagd bij het plaatsen van zonnepanelen op de daken van het Provinciehuis in Lelystad. 
Lees meer

Design&Build Opdracht Gooi en Omstreken 

Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken heeft Adviesburo Smeets b.v. benaderd voor het begeleiden van een Design&Build- aanbesteding betreffende de renovatie van een groot wooncomplex. Ook de selectie- en gunningsfase van de aanbesteding wordt verzorgd door ons Adviesburo.Lees meer

Integrale aanpak EPBD- maatregelen woningstichting Vechthorst

Woningstichting Vechthorst heeft Adviesburo Smeets b.v. in de arm genomen voor het inspecteren van de onderhoudsbehoefte van de gehele woningvoorraad. Tevens wordt een stuk inventarisatie en advisering gevraagd met betrekking tot het EPBD-traject van het woningbezit van de woningstichting. 
Lees meer.