Voorpagina /  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

MJOB voor Stichting Huisvesting Vredewold

Stichting Huisvesting Vredewold is een nieuwe opdrachtgever van Adviesburo Smeets b.v.. De stichtingis actief in de gemeente Leek op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Stichting Huisvesting Vredewold heeft Adviesburo Smeets b.v. gevraagd omeen Meerjarenonderhoudsbegroting op te stellen voor hun woningbezit. Hierbij gaat het om eenconditiemeting, de inspectie en ondersteuning bij het opstellen van een actuele MJOP voor dewoningen, appartementen, kantoren en overige ruimten en objecten uit het bezit van de stichting. 
Lees meer

Groot onderhoud Berkenflat Groningen van start

Christelijke Woningstichting Patrimonium Na maandenlange voorbereiding, planning en (voor)onderzoeken zijn de werkzaamheden in de Berkenflat Groningenin april 2017 van start gegaan. Naar verwachting zal het project medio 2018 afgerond zijn. 
Lees meer

Eerste fase opgeleverd Oosterparkwijk

Grootschalig renovatieproject Nijestee In opdracht van Nijestee heeft Adviesburo Smeets b.v. de regie over een grootschaligrenovatieproject in de Oosterparkwijk te Groningen. De oplevering van het eerste complex van dit project is inmiddels een feit. 
Lees meer.