Voorpagina /  Nieuwsberichten /  Nieuw MJOP CBS De Borg Haren

Nieuw MJOP CBS De Borg Haren

‘Samen Groeien’, zo luidt de veelzeggende missie van CBS De Borg in Haren. Adviesburo Smeets b.v. mag de basisschool ondersteunen bij het opstellen van een Meerjarenonderhoudsplan t.b.v. het gebouw en het omliggende terrein.

CBS De Borg is de grootste basisschool in Haren. Ongeveer een kwart van alle basisschoolkinderen in de gemeente gaat hier naartoe. Als school moet je blijven investeren in kwaliteit, zowel qua onderwijs als ook qua onderhoud van het gebouw en de schoolomgeving. Adviesburo Smeets b.v. is gevraagd om een Meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Het huidige onderhoudsplan voldoet niet aan de eisen en biedt te weinig houvast om budgetten te reserveren voor het onderhoud van het schoolgebouw.

Inzicht in investeringen

Aan de hand van een uitgebreide gebouwinspectie zal een advies worden uitgebracht met daaraan gekoppeld een financieel overzicht. Hiermee krijgt CBS De Borg inzicht in de investeringen die de komende 15 jaar noodzakelijk zijn om het gebouw op een doelmatig onderhoudsniveau te krijgen en te houden. Dit plan omvat zowel de binnen- en buitenzijde van het gebouw, als ook het gehele omliggende terrein van de school.

Naast het opstellen van een Meerjarenonderhoudsplan is tevens de vraag neergelegd om de status van de huidige onderhoudscontracten vast te stellen. Doorgaans kan hier een efficiency-slag in gemaakt worden.

Adviesburo Smeets b.v. gaat De Borg middels het MJOP helpen om een stukje zekerheid en stabiliteit te creëren in het onderhoud van het schoolgebouw. Een belangrijk doel. Immers: een goed onderhouden en veilig gebouw is de basis van iedere school.