Voorpagina /  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Technische inspecties ontmoetingsplaatsen

gemeente Súdwest Fryslân

Onderzoek- en adviesburo Enneüs verricht samen met Rizoem B.V. in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân onderzoek naar de 65 ontmoetingsplaatsen. Adviesburo Smeets b.v. is gevraagd om de technische inspecties van het exterieur van de wijkgebouwen voor zijn rekening te nemen.
Lees meer

Afscheid Ton Grummel

Eind vorig jaar heeft Ton Grummel afscheid genomen van Adviesburo Smeets b.v. om met pensioen te gaan. Ton was ruim 40 jaar werkzaam in de volkshuisvesting; in 1977 startte hij bij het overkoepelend orgaan van Woningbouw Corporaties (NCIV), vanaf 1 augustus 1995 was hij werkzaam bij Adviesburo Smeets b.v. en sinds 2004 als directeur.
Lees meer

Integrale inspecties

NEN-, interieur-, energie- en asbestinspecties

Adviesburo Smeets b.v. is benaderd voor het uitvoeren van gecombineerde inspecties op een van de Waddeneilanden. Het gaat in totaal om ca. 624 woningen en appartementen waar conditiemetingen volgens de NEN 2767 en interieurinspecties moeten worden uitgevoerd. Daarnaast worden er in samenwerking met derden gelijktijdig energie- inspecties en asbestinventarisaties uitgevoerd. Lees meer.

Conditiemetingen en EPA opnames

Wonen Boven Winkels (WBWD) en Woonbedrijf ieder1

Adviesburo Smeets b.v. is gevraagd om bij 24 complexen conditiemeting uit te voeren volgens de NEN 2767 methodiek voor Wonen Boven Winkels Deventer (WBWD) en Woonbedrijf ieder1. Daarnaast worden bij 12 complexen 76 woningen voorzien van Energielabels (EPA). Begin juli 2018 is gestart met het plannen van de afspraken voor de energielabeling.  Lees meer.

Presentatie Bouwgroep Dijkstra Draisma

Op donderdag 27 september jl. gaf Bouwgroep Dijkstra Draisma aan het team van Adviesburo Smeets b.v. een presentatie over Energietransitie en Duurzaam bouwen. De bijeenkomst vond plaats in de Emmastate in Leeuwarden.
Lees meer.