Voorpagina /  Nieuwsberichten /  Externe audit Onderhoud naar Wens

Externe audit Onderhoud naar Wens

Woonconcept verhuurt en beheert ca. 12.500 woningen, garages en bedrijfspanden in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland. Voor het onderhoud en beheer van de binnenzijde van het vastgoed werkt Woonconcept samen met drie vaste partners. Om de kwaliteit van het beheer van de woningvoorraad te borgen, worden er jaarlijks cross-audits uitgevoerd door de partners zelf. Adviesburo Smeets b.v. is ingeschakeld als onafhankelijke partij om hierop steekproef-controles uit te voeren.

Voor het onderhoud en beheer van de binnenzijde van het vastgoed (keuken, douche, toilet) werkt Woonconcept, gevestigd in Meppel, samen met drie vaste partners. Gedurende het jaar worden er onderling, door de partners zelf, steekproef- controles (cross-audits) uitgevoerd. Middels deze systematische en periodieke controles worden de werkzaamheden door de aannemers onderling gecontroleerd. Het doel hiervan is om van elkaar te leren en efficiënter te werk te gaan om zo de klanttevredenheid te verhogen, als ook de kwaliteit te borgen en maatregelen te nemen indien er zaken minder goed verlopen. 

Adviesburo Smeets b.v. is gevraagd om als externe, onafhankelijke partij namens de opdrachtgever audits uit te voeren bij alle drie de aannemers, waarbij o.a. bestek, wijze van uitvoering, proces, veiligheid en technieken worden gecontroleerd. Ook vragen we een aantal bewoners naar hun bevindingen. 
Het doel van deze extra controle is een onafhankelijke beoordeling van de uitgevoerde werkzaamheden. Waar mogelijk doen we technische en procesmatige verbetervoorstellen.