Voorpagina /  Nieuwsberichten /  Technische inspecties ontmoetingsplaatsen

Technische inspecties ontmoetingsplaatsen

Technische inspecties ontmoetingsplaatsen
gemeente Súdwest Fryslân

Onderzoek- en adviesburo Enneüs verricht samen met Rizoem B.V. in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân onderzoek naar de 65 ontmoetingsplaatsen. Adviesburo Smeets b.v. is gevraagd om de technische inspecties van het exterieur van de wijkgebouwen voor zijn rekening te nemen.

Onderzoek- en adviesburo Enneüs en Rizoem (beide uit Groningen) verrichten in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân onderzoek naar de 65 ontmoetingsplaatsen die de gemeente rijk is. In de komende maanden wordt de stand van zaken van dorpshuizen, wijkgebouwen of multifunctionele centra op verschillende onderdelen in kaart gebracht. Het gaat om zaken  als: leefbaarheid van de wijken en dorpen, bestuurssamenstelling, behoefte aan wijkvoorziening, bezetting door vrijwilligers, activiteiten, toekomstvisie, energieverbruik, staat van de binneninrichting, technische staat etc.

Adviesburo Smeets b.v. is gevraagd om de technische inspecties van het exterieur van de wijkgebouwen voor zijn rekening te nemen. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit  van de buitenzijde van het gebouw, waaronder de kozijnen, het metsel- en houtwerk. Tevens vindt er een inspectie van het dak plaats. De bevindingen worden per ontmoetingsplaats gerapporteerd. De resultaten van de inspecties vormen onderdeel van de totale rapportage die een beeld geeft van het belang van het dorpshuis of wijkcentrum voor de leefbaarheid van dorpen en wijken.