Voorpagina /  Nieuwsberichten /  Gemiddeld energielabel B voor woningen

Gemiddeld energielabel B voor woningen

Woonstichting VechtHorst

Woonstichting VechtHorst is als geruime tijd bezig haar bestaande woningen te verduurzamen. Adviesburo Smeets b.v. voert hiertoe jaarlijks diverse EPBD-werkzaamheden uit. De werkzaamheden omvatten een breed scala aan diensten, waaronder beheer-, actualisatie-, onderhoud-, analyse-, en inspectiewerkzaamheden voor het EPBD-traject van het woningbezit van VechtHorst. Per 1 juli 2019 hebben alle woningen van Woonstichting Vechthorst een gemiddeld energielabel B gehaald.

Woonstichting VechtHorst heeft de afgelopen drie jaar diverse maatregelen uitgevoerd om haar bestaande woningen te verduurzamen. De afspraak met de Rijksoverheid, zoals vastgelegd in het landelijke Convenant Energiebesparing Woningcorporaties, was dat per 1 januari 2020 alle woningen een gemiddeld energielabel B zouden hebben. Die afspraak is ruimschoots gehaald door de corporatie; sinds 1 juli 2019 hebben alle woningen een energielabel B. Iets om trots op te zijn!


EPA-opnames

Adviesburo Smeets b.v. heeft vorig jaar voor woonstichting VechtHorst bij 375 woningen EPA- opnames gedaan en de woningen afgemeld. Verspreid over Staphorst, Dalfsen, Nieuwleusen en Rouveen zijn slechts 2 van de 375 woningen niet opgenomen, hetgeen een hoog scoringspercentage is. Doel van deze EPA-opnames was om het huidige label te bepalen, voordat de energetische maatregelen werden uitgevoerd (o.a. glasvervanging, spouwisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, plaatsen van zonnepanelen en ketelvervanging). Deze woningen zijn na uitvoering van de energetische maatregelen opnieuw opgenomen en afgemeld met het nieuwe EPA-label.

Daarnaast werden een aantal woningen opgenomen die voor 2020-2021 op de planning voor uitvoering van energetische maatregelen staan. Hierbij gaat het om 277 woningen, waarvan inmiddels 254 zijn opgenomen in de plaatsen Dalfsen, Nieuwleusen en IJhorst.

Van deze 277 woningen, heeft Adviesburo Smeets b.v. maatwerkadviezen uitgebracht. Dit houdt in dat er adviezen zijn geschreven op complex-niveau over de uit te voeren energetische maatregelen per woning. Hierbij is uitgerekend welk label de woningen na uitvoering van de energiebesparende maatregelen krijgt en of de woningen in aanmerking komen voor RVV-subsidie (Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming, de opvolger van de STEP-subsidie).

Verder zijn in 2019 in Dalfsen 44 net opgeleverde nieuwbouwwoningen voorzien van een energielabel en zijn er nog eens 28 woningen opgenomen daar de bestaande energie labels van voor 2015 waren. En tot slot werden 31 woningen opgenomen voor herlabeling (een energielabel verloopt na 10 jaar).

De werkzaamheden die Adviesburo Smeets b.v. jaarlijks uitvoert voor VechtHorst omvatten het hele woningbezit van de woonstichting en zijn gericht op het actualiseren van de VABI-database en het inventariseren en adviseren met betrekking tot de te nemen energetische maatregelen.