Voorpagina /  Over Smeets bouwmanagement en advies

Smeets bouwmanagement en advies

Historie

Adviesburo Smeets werd opgericht in 1989 door C.J.M.G. (Cees) Smeets. In 1995 trad ing. A.A. (Ton) Grummel toe als directielid. In maart 2016 trad R.J.G. (René) Grummel MSc. toe als directielid bij Adviesburo Smeets b.v. René heeft veel ervaring als adviseur in huisvesting voor onderwijs en welzijn. Binnen het adviesbureau neemt René een deel management voor zijn rekening en houdt hij zich bezig met de advisering omtrent diverse vraagstukken van woningbouwcorporaties. Daar Ton Grummel in 2018 met pensioen is gegaan , werd in januari 2018 het directieteam versterkt door ing. F. (Erik) Posthumus MBA.

Erik heeft zich in zijn loopbaan markt/acquisitie- activiteiten in Noord-Nederland gecombineerd met het leiden van verschillende multidisciplinaire projecten in onder andere het onderwijs, de zorg, corporaties bij gemeentes en industrie.

De wortels van ons adviesburo, dat gespecialiseerd is in het werk in de volkshuisvesting, liggen bij het voormalig regiokantoor in Hoogeveen van het NCIV (Nederlandse Christelijke Instituut voor Volkshuisvesting. Het NCIV is samen met de NWR (Nationale Woning Raad) opgegaan in Aedes, de koepelvereniging voor woningcorporaties.
Zowel oprichter Cees Smeets als huidig directeur Ton Grummel verdienden hun sporen binnen het NCIV.

 

Voor wie en waar

Adviesburo Smeets ondersteunt woningcorporaties, gemeentelijke en provinciale diensten en zorginstellingen zowel procesmatig als faciliterend op het gebied van

• ontwikkelmanagement
• vastgoedsturing en vastgoedbeheer
• projectvoorbereiding en realisatie bij nieuwbouw en onderhoud

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk te vinden in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en een deel van Utrecht en Flevoland. Ook buiten deze regio worden werken uitgevoerd.

Missie

Adviesburo Smeets b.v. streeft ernaar om de vakgebieden waarin we werkzaam zijn verder te ontwikkelen om zo een bijdrage te leveren aan de samenleving. Hierbij worden duurzame relaties aangegaan met zowel opdrachtgevers en stakeholders als met de eigen medewerkers.

Adviesburo Smeets b.v. werkt voortdurend aan verbetering van kwaliteit en kennis van de dienstverlening binnen de eigen organisatie. Onze werkwijze is innovatief, praktisch en resultaatgericht.

Adviesburo Smeets b.v. zet zijn technische deskundigheid in en ondersteunt zo opdrachtgevers bij strategische vastgoedontwikkelingen en bij het beheersen van projectmatige processen bij ontwikkelen, bouwen en beheren van vastgoed.

Adviesburo Smeets b.v. adviseert en ondersteunt met zijn brede expertise professionele opdrachtgevers bij (integrale) vraagstukken op het gebied van bouwen en beheren van vastgoed. We werken met name voor opdrachtgevers in de Zorg-, Onderwijs-, en Corporatiesector.